Vision og mission

Mere end 110 års virke som stenhugger i samme familie forpligter. Vi vil stå ved denne forpligtelse.

Vore kunder skal opfatte os som kompetente rådgivere, der finder individuelle løsninger tilpasset vore kunders behov, uanset den konkrete opgaves omfang. Vi kan løse alle opgaver på vores eget granitværk.

Vores vision er, at vi skal være dem som spørges først, fordi vi har den mest omfattende viden om kvalitet, hugning af sten, design, tekniske løsninger og tidssvarende inskriptioner.

Vores mission er, at hjælpe med individuelle løsninger til familiens gravsted.

Stenhuggeriets store kapacitet skal garantere vore kunder den korteste leveringstid i branchen samtidig med, at vi leverer det bedste kvalitetssikringssystem med omfattende kvalitetskontrol.

Husk de 4 S’er!

  1. Stenhuggeriet leverer og opsætter altid selv gravsten med egne stenhuggere på kirkegårdene!
  2. Stenhuggeriets priser er altid inklusiv moms!
  3. Stenhuggeriet laver alt selv på egen fabrik – lige fra den store 20 ton blok bliver til en flot individuel gravsten!
  4. Stenhuggeriet er altid klar til uforpligtende vejledning og rådgivning!